امکانات جانبی
لیست بازی های دو نفری
لیست بازی های یک نفری
بازی های شبکه داخلی وایرلس
نام بازی: ماشین سرعت.
برای تعمیر ماشین آچار های سبز رنگ را جمع کنید. برای افزایش امتیاز شمش های طلا را جمع کنید. برای افزایش سرعت کپسول ها را جمع کنید.