امکانات جانبی
لیست بازی های دو نفری
لیست بازی های یک نفری
بازی های شبکه داخلی وایرلس
نام بازی: اسنوکر.
بازی اسنوکر توسط علی رضوی در زمستان 91 ساخته شد. توسعه فنی این بازی متوقف شده است. از بازی اسنوکر هیچگاه به اندازه ای که انتظار میرفت استقبال نشد. زمان طولانیِ بازی و خسته کننده بودن پارت های بازی؛ هزینه بازی؛ تبلیغات وسط بازی؛ کافی نبودن امکانات ارتباطی در بازی از جمله دلایل عدم محبوبیت این بازی عنوان میشود.
نسخه جدید اسنوکر تابستان 92 تهیه شد اما از آن استقبال نشد.