امکانات جانبی
لیست بازی های دو نفری
لیست بازی های یک نفری
بازی های شبکه داخلی وایرلس
نام بازی: پازل میوه ها.
بازی پازل میوه های خوش رنگ.