گزارش اعتبار‌های administrator
خلاصه
administrator
(مدیرکل)

کل اعتبار‌ها: 17

اعتبار از اعضا: 0
اعتبار از ارسال‌ها: 17
  مثبت خنثی منفی
هفته‌ی گذشته 0 0 0
ماه گذشته 0 0 0
6 ماه گذشته 17 0 0
در کل زمان 17 0 0
نظرات
amin ( 5 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/07/04، 10:02 AM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: اسکرین شات از محیط لابی و میزبازی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/26، 07:26 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: قطع شدن سرور از دیشب داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Guns N roses ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/26، 10:22 AM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: قطع شدن سرور از دیشب داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/26، 01:20 AM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: نکته کلید SPACE موقع ضربه زدن داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Ye_Doust ( 7 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/25، 01:23 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: نکته کلید SPACE موقع ضربه زدن داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Ye_Doust ( 7 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/25، 01:23 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: طرح اولیه صفحه اول سایت بیلیارد جدید داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/23، 11:51 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: طرح اولیه صفحه اول سایت بیلیارد جدید داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/19، 09:53 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: نحوه تعیین شروع کننده بازی در بیلیارد جدید داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Guns N roses ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/17، 07:54 AM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: نحوه تعیین شروع کننده بازی در بیلیارد جدید داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/16، 12:53 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: نحوه تعیین شروع کننده بازی در بیلیارد جدید داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/15، 04:03 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: چوب های بیلیارد جدید داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Guns N roses ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/15، 10:14 AM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: چوب های بیلیارد جدید داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/14، 08:12 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: اسکرین شات از محیط لابی و میزبازی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Guns N roses ( 4 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/14، 05:10 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: اسکرین شات از محیط لابی و میزبازی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]
Abolfazl ( 1 ) - آخرین به‌روز‌رسانی: 2018/06/13، 08:08 PM
اعتبار برای ارسال administrator تاریخ اهدا: مشکل ارسال ایمیل فعالسازی داده شده است

مثبت (+1): [بدون نظر]